AD(H)D

AD(H)D

AD(H)D er en forkortelse for Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. Kendetegnende for ADHD er opmærksomhedsforstyrrelse og/eller hyperaktivitet og impulsivitet. AD(H)D giver problemer med at orientere sig, planlægge, huske og opfatte. For de fleste mennesker medfører det ofte problemer i sociale sammenhænge.

Udefra: Omgivelserne lægger især mærke til den urolige adfærd og personens sociale problemer. 

Indefra: Indefra hersker der stor forvirring. ADHD’-ere er oftest meget følsomme mennesker, der registrerer mange signaler fra deres omgivelser. De har svært ved at sortere fra. Det kan sammenlignes med, at man ser ti fjernsynsprogrammer simultant og skal reagere på dem alle sammen…meget forvirrende!

Børn og voksne med AD(H)D tænker overvejende nonverbalt. De kan spontant desorientere. Det er på grund af denne perceptionsforstyrrelse at problemerne opstår. For eksempel;

  • De har en forvrænget tidsfornemmelse.
  • De har ingen eller en ukorrekt selvopfattelse – især i forhold til andre mennesker.
  • De har ikke fuld beherskelse af koncepter som forandring, rækkefælge, orden/uorden, årsag/følge .
  • De har en rigtig god forestillingsevne.
  • De kan være impulsive og hyperaktive.

For at afhjælpe  disse problemer, skal vi gå tilbage til kernen af problemet: den spontane desorientering. Når man lærer at få kontrol over sin desorientering, få man kontrol over sin adfærd. (se individuel undervisning)

Men samtidig er denne specielle perceptionevne også grundlag for kreativitet, innovation, nysgerrighed. Og det er især de positive sider, som vil komme til syne når man har fået styr på sin desorientering. 

Det er psykiatere , der står for diagnosticeringen af AD(H)D. Men du behøver ikke at have en diagnose for at kunne deltage på et kursus for at øge din koncentration og  opmærksomhed.

 

Write a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *