Hjernens funktion

Daniel Siegels håndmodel af hjernen kan hjælpe os til at forstå, hvordan hjernen ser ud og hvordan den fungerer. Hvis du bøjer din tommelfinger ind over håndfladen og folder de øvrige fingre ind over den, får du en praktisk model af vores tredelte hjerne.

Håndleddet repræsenterer rygmarven inde i rygsøjlen, som hjernen hviler på.Hjernestammen, der regulerer grundlæggende processer såsom hjertets og lungernes funktion, ligger i håndfladen.Tommelfingeren repræsenterer det limbiske system, som styrer instinktive reaktioner, langtidshukommelse og vore følelser.

 
Fingrene repræsenterer hjernebarken (cortex) med frontallappen siddende i spidsen af lange- og ringfingeren. Det er her, hvor menneskets evne til at tænke og de højere hjernefunktioner ( problemløsning, selvreflektion, planlægning af handlinger mm.)  er placeret. Fingerspidserne  rører ved tommelfingeren og den repræsenterer de forbindelser der er mellem vores ‘tænkende’ storhjerne og vores ‘instinktive, følelende’ limbiske system.
 
Når vore tre hjerneområder fungerer som en sammenhængende helhed,  fungerer sindet godt og vi oplever, at vi kan have kontrol over vores følelser og reaktioner. Men når vi har stress eller vi oplever en presset situation, vil vi miste forbindelsen mellem de tre dele af  hjernen. 

Stressreaktion

Hjernen arbejder ved at genkende mønstre. Under spænding eller stress vil indtryk udefra fremkalde en association i hjernen fra en tidligere oplevelse, og de dybere dele af hjernen (=det limbiske system) går straks i gang med instinktivt at reagere.

Når det limbiske system er aktiveret, bliver de højere funktioner slået fra, og emotionelle reaktionsmønstre dukker op. Samarbejdet mellem de to hjernehalvdele bliver derfor forstyrret. Men et godt samarbejde mellem de to hjernehalvdele og en integration af informationer er netop de basale betingelser for indlæring. Så i en tilstand af stress er læring praktisk talt umulig. Ved Davis®-counseling lærer man derfor forskellige afspændingsteknikker og metoder til at styre sit energiniveau, alt sammen, for at fremme læring.

Udvikling af dominans

Det er sådan, at venstre hjernehalvdel kontrollerer højre side af kroppen, mens højre hjernehalvdel kontrollerer venstre side af kroppen.

Hos de fleste mennesker styres de logiske funktioner af venstre hjernehalvdel, som kan sammenlignes med den måde, en computer arbejder på. Her bliver informationer behandlet logisk og analytisk. Venstre hjernehalvdel  styrer altså de matematiske og de sproglige funktioner. 

Højre hjernehalvdel kaldes den kreative hjernehalvdel, og den arbejder hovedsagelig med helhed og intuition. Det er den modtagende del af hjernen, der opfatter og lagrer vore sanseindtryk. Tænkningen og sansningen i højre hjernehalvdel foregår i billeder og ved hjælp af erfaringer. Alle sanser og følelser samarbejder her. Det foregår helt associativt og kan udvide sig i alle retninger, hvor man kan have flere billeder “på skærmen” på én gang, så man kan danne sig hurtigt overblik. At tænke i billeder forgår meget hurtigt og til dels ubevidst. Det er en meget kreativ, intuitiv og basal måde at tænke på.

Hos mennesker, hvor den nonverbale billedtænkende måde at tænke på, er stærkt udviklet, forstyrrer den alle andre tænkemåder. Det gør det svært at afkode eksempelvis abstrakte symboler, såsom tal, ord og musiknoder.  Alle mennesker har en dominansudvikling for enten højre eller venstre hjernehalvdel, som er genetisk bestemt. En persons stærke sider og personens væremåde vil i høj grad være præget af hjernedominansen. Hos dyslektikere er der dominans for netop den højre hjernehalvdel, altså billedtænkning.

I virkeligheden er denne to-deling dog alt for simplificeret, og er funktionerne et resultat af et meget tæt samarbejde mellem begge hjernehalvdele. Venstre halvdel tager sig af at udtale sproget, men det sprog, der udtrykkes, er et resultat af begge hjernehalvdeles arbejde. (K. Fredens, Mennesket i hjernen)

Når de to hjernehalvdele arbejder godt sammen kan man både tænke struktureret, analytisk, men også tænke nyt og kreativt. Og når det er tilfældet, kan man lære optimalt.

Venstre hjernehalvdel:
“Den logiske hjerne”
Højre hjernehalvdel:
“Den kreative hjerne”
Styrer højre side af kroppen
Bruger logik
Detaljeorienteret
Ord og sprog
Nutid og fortid
Matematik og forskning
Viden
Kender tings navn
Analytisk
Laver strategier
Praktisk
Styrer venstre side af kroppen
Bruger følelser
Helhedsorienteret
Billeddannelse
Nutid og fremtid
Filosofi og kunst
Tro
Kender tings funktion
Fantasifuld
Ser muligheder
Impulsiv

 


Vil du vide mere?
kontakt os her eller ring til Læring-i-fokus på 30 13 75 01.