Davis®-opmærksomhedsprogram

Effektive redskaber til koncentrations- og opmærksomhedsproblemer

Opmærksomhedsprogrammet giver dig undervisning i effektive redskaber, der giver en varig korrektion af problemer med fokuseret opmærksomhed, arbejdshukommelse, koncentration, og adfærd samt hyperaktivitet. Dette program er velegnet til både voksne og børn (fra 9 år) og giver en medicinfri, varig løsning.

Davis®-opmærksomhedsprogram er et individuelt, intensivt program på 45-60 timer fordelt over flere uger (hvoraf de første tre dage er tre på hinanden følgende dage). Programmet henvender sig til elever, der er hyperaktive/ impulsive eller har alvorlige problemer med at bevare opmærksomheden. Der arbejdes meget med basale koncepter som ’forandring’, ‘konsekvens’, ’tid’, ’rækkefølge’, ’orden’ m.v. Der lægges desuden vægt på intensiv forældrevejledning.

“Indsigt i den virkelige årsag til et problem, er en forudsætning for at kunne finde løsningen.

Hvis et problem ikke bliver forstået fuld ud, vil alle forsøg på at finde løsningen være utilstrækkelige.”

– Ron Davis

Vi starter altid med en indledende samtale for at klarlægge årsagen til problemet. Her finder vi frem til stærke og svage sider og motivationen til forandring. Vi arbejder altid ud fra elevens målsætning, hvorfra vi skræddersyer det bedst mulige program.  Selvindsigt, anerkendelse, motivation og fokusering er nøgleord.

Dette lærer du ved opmærksomhedsprogrammet:

  • Hvordan du kan genkende og korrigere forstyrret perception.
  • Hvordan du kan bruge forskellige redskaber til at lære at slappe af, fokusere og kontrollere dit energiniveau.
  • Hvordan du kan beherske koncepter, der hjælper dig med de sociale interaktioner -her arbejdes med koncepterne: Forandring, konsekvens, årsag/følge, tid, rækkefølge.
  • Hvordan du kan anvende disse koncepter i daglig dagen.

 

Hvilke forbedringer kan du forvente efter Davis®-counseling?

Ved at lære at bruge bestemte redskaber og teknikker i dagligdagen vil de uønskede symptomer på AD(H)D snart reduceres og til sidst forsvinde.

Resultatet er:

 • en stærkere selvopfattelse og større selvsikkerhed
 • bedre arbejdshukommelse
 • muligheden for selv at styre og beherske dit energiniveau
 • forbedret selvbevidsthed/selvbeherskelse i forhold til sociale interaktioner
 • muligheden for at fokusere din opmærksomhed

Ring 3013 7501, hvis du vil høre mere.