Kendetegn på autisme

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser indenfor en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. 

Personer med ASF er meget forskellige, men de er allesammen udfordret på tre områder, som kaldes triaden.

 

1. Problemer med social kommunikation

Personer med autisme kan have vanskeligheder med både det verbale og non-verbale sprog og de tager tingene, som bliver sagt, meget bogstaveligt.

  • De kan have svært ved  at forstå begreber som “jeg”, “mig”  og “du”.
  • De har svært ved at forstå betydningen af  ansigtsudtryk, tonefald eller kropssprog.

 

2. Problemer med social forestillingsevnen

Social forestillingsevnen er, hvad giver os mulighed for at forstå og forudsige andre menneskers adfærd, og at forestille sig situationer uden for vores daglige rutiner. De fleste børn vil udvikle disse færdigheder naturligt gennem børns normale udviklingsstadier. Der er bred enighed om, at personer på det autistiske spektrum ikke gennemgår denne udvikling i samme harmoniske hastighed. De kan være ekstrem godt udviklet i et bestemt område, mens de er udfordret i nogle andre områder, f.eks. ved at have:

  • svært ved at forstå, hvordan andre tænker, føler og reagerer
  • vanskeligheder i udviklingen af fantasifuld leg
  • en bogstavelig forståelse af sproget, f. eks. problemer med ordsproget “Hun er ikke tabt bag en vogn
  • problemer med forudsige begivenheder eller handlinger

 

3. Afvigelser i det sociale samspil 

Personer med ASF kan have meget svært ved at fortolke andre menneskers følelser og er ofte udfordret, når de skal udtrykke deres egne følelser, f.eks. i forhold til at:

  • være alene og trukket tilbage
  • ikke opmærksom på andre
  • have upassende social adfærd
  • en manglende forståelse om venskab eller fremmede

Kan du genkende nogle af disse kendetegn? Så kom til en uforpligtende samtale og find ud af om vi kan hjælpe dig eller dit barn. 

Vi tager altid udgangspunkt i ens interesse og motivation for at finde frem til din måde at lære på