Nedsat arbejdshukommelse

Arbejdshukommelse er den evne vi har til at rumme og behandle information i hjernen i et kort tidsrum.

Vi har brug for arbejdshukommelsen, når vi for eksempel:

 • skal huske alle ingredienser og målet på dem, når vi bager en kage
 • skal huske forskellige instruktioner (“I skal tage jeres matematikhæfte og slå op på side 32 tredje afsnit”)
 • skal huske ukendte ord på et fremmed sprog og gentage det lidt senere
 • skal reflektere og analysere mulige konsekvenser
 • vil regulere vores følelser

Der er dog grænser for, hvor meget information vi kan huske. De fleste voksne kan ikke rumme mere end seks-syv informationsenheder i arbejdshukommelsen. F. eks. 6 cifre i et telefonnummer eller en liste på seks ord. Det er noget vi ikke bare kan træne.

MENhvor meget information, der kan lagres i arbejdshukommelsen, er påvirket af mange ting. Når vi er bevidste om det, kan vi benytte strategier og træne dem, for at øge arbejdshukommelsen.

Lagring af information i arbejdshukommelsen kan f. eks. øges, hvis ordfrekvensen danner en meningsfuld sætning. Dette er især meget vigtigt for billedtænkere. Billedtænkere har brug for et visuelt billede for at kunne danne mening. De har meget svært ved at huske abstrakte eller fremmede ord.

Et andet vigtigt faktum er, at vi ubevidst benytter mange strategier til at forlænge den periode, hvori informationen er lagret i arbejdshukommelsen. Det gør vi f. eks., når  vi “inde i hovedet” gentager de ord eller instruktioner, vi skal huske. Mange billedtænkere tænker ikke med ord og har derfor ingen indre monolog. 

Hvis man både kan bruge det indre sprog (den såkaldte “fonologiske sløjfe” i venstre hjernehalvdel) og mentale billeder (det visuospatiale område i højre hjernehalvdel) vil det øge arbejdshukommelsen.

Nedsat arbejdshukommelse kan komme til udtryk ved at eleven:

 • er let afledelig
 • har en kort opmærksomhedsspændvidde
 • har svært ved at udføre basale matematiske operationer som addition, multiplikation mm.
 • har svært ved at kontrolere kvaliteten af eget arbejde
 • laver sjuskefejl
 • ikke kan huske, hvor han/hun var kommet til
 • glemmer afgørende information, som er nødvendigt for at fuldføre opgaven 

S. Gathercole og T. Alloway, som har lavet undersøgelser på området har fundet frem til, at dårlig fungerende arbejdshukommelse placerer et barn i en gruppe med stor risiko for langsomme faglige fremskridt. Det er derfor vigtigt med målrettet indsats.

Davis fokuseringstrategier er en række specifikke teknikker, hvor eleverne kan lære, hvordan de skal fokusere og træne fokuseret opmærksomhed. 

Ring 3013 7501 for mere information.